Ninaplastika. Nina korrigeeriv operatsioon

Ninaplastika e. rinoplastika on operatsioon, mille eesmärgiks on nina kuju või suuruse muutmine. Kõige sagedamini soovivad patsiendid nina korrigeerida mõnel allpool loetletud põhjusel:

 • Rahulolematus oma nina üldise kuju või suurusega. Nina tundub patsiendile kas liiga suur, liiga väike või ülejäänud näoga ebaproportsionaalne.
 • Nina seljaosa on liiga lai, liiga kõrge (esineb kühm) või liiga madal (esineb nn sadulnina).
 • Nina tipp on rippuv, liiga püstine, liigselt väljaulatuv (pikk), ebameeldivalt ümar ja lai.
 • Rahulolematus ninasõõrmete kuju ja suurusega. Patsienti võivad häirida üleliia nähtavad ninasõõrmed või ülemääraselt lotendavad ninatiivad.
 • Nina kõverus või muu deformatsioon eelneva trauma või anomaalia tõttu.

Ninaplastikaks kasutatakse kahte peamist operatsioonimeetodit: suletud ehk endonasaalne ja avatud ehk väline ninaplastika.

Suletud ninaplastika

Suletud ninaplastika puhul tehakse kõik juurdepääsuks vajalikud lõiked ninaõõne limaskestale. Seetõttu puuduvad väliselt nähtavad armid, välja arvatud siis, kui samaaegselt korrigeeritakse ninatiibade ja/või ninasõõrmete kuju ja suurust. Viimasel juhul jäävad armid siiski vaevumärgatavad.

Kuna suletud ninaplastika korral teostatakse operatsioon ninasõõrmete kaudu, on selle meetodi miinuseks halvem nähtavus. Vaatamata sellele suudab kogenud kirurg teostada kõik soovitud muutused nii ninaselja kui ka -tipu piirkonnas.

Samas on suletud meetodil mitmeid eeliseid. Esiteks näeb kirurg nina kuju muutust operatsiooni ajal n-ö jooksvalt, mitte alles operatsiooni lõpus, nagu avatud meetodi korral. Teiseks on suletud meetod oluliselt vähem traumaatiline, mistõttu on operatsioonist taastumine märkimisväärselt kiirem. Peamiselt nende kahe asjaolu tõttu on suletud meetod meie praktikas eelistatuim.

 

Avatud ninaplastika

Avatud ninaplastika puhul tehakse lisaks ninasisestele lõigetele ka täiendav lõige ninasõõrmetevahelisele nahale. Kui see haavalõige on õigesti teostatud ja hiljem korrektselt suletud, siis häirivalt nähtavat armi ei jää.

Avatud meetodi eeliseks on parem ligipääs kõikidele nina luulistele ja kõhrelistele struktuuridele, tagades suurema täpsuse. Samas on avatud meetodil rida puudusi, nendeks on suurem operatsioonitrauma ja sellest tulenevalt pikem paranemisaeg, halvemini prognoositav lõpptulemus ja sageli ka tulemuste suurem ebastabiilsus.

Oma praktikas kasutame avatud juurdepääsu meetodit järgnevatel juhtudel: korduv ulatuslik ninaoperatsioon; väga kõver või tugevalt deformeerunud nina; väga suur nina, mis vajab olulisel määral lühemaks tegemist koos ulatusliku tipu tõstmisega; ninaplastika patsiendil, kelle ninanahk on paks ja rasune. Nendel juhtudel kaaluvad parem juurdepääs ja suurem täpsus üles avatud ninaplastika miinused.

Operatsioonieelne konsultatsioon

Operatsioonieelne konsultatsioon kestab tavaliselt 30-60 minutit. Kui mõni oluline detail jäi läbi arutamata,  saab patsient soovi korral tulla täiendavatele operatsioonieelsetele konsultatsioonidele. Üha rohkem kogub populaarsust VIRTUAALNE KONSULTATSIOON, kus suhtlus patsiendi ja kirurgi vahel toimub kas virtuaalsete kanalite kaudu (Skype või Zoom) või e-maili teel.

Tavapärane konsultatsioon sisaldab lisaks patsiendi läbivaatusele ka näo ja nina fotografeerimist ning fotode põhjalikku analüüsi koos patsiendiga. Patsiendi soovide paremaks mõistmiseks ja ühise arusaama saavutamiseks kasutatakse ülesvõtete fototöötlust. Kindlasti ei saa garanteerida fototöötlusega loodud ideaalkujutist ninast. Fototöötlus on pigem suhtlusvahend, mis aitab kirurgil patsiendi soove mõista ja annab patsiendile realistlikuma ettekujutuse sellest, mida on ninaplastikaga võimalik saavutada. Põhjalikuma juhendi operatsioonieelse ettevalmistuse kohta leiad siit.

Ninaplastika peamised etapid

Ninaplastikal on kolm peamist etappi:

 • Ninaselja korrigeerimine;
 • Ninatipu korrigeerimine;
 • Ninasõõrmete kuju ja suuruse korrigeerimine.

Kõiki neid etappe võib teostada ka omaette operatsioonina. Näiteks piisab soovitud esteetilise tulemuse saavutamiseks sageli vaid ninaseljal oleva kühmu eemaldamisest. Mõned patsiendid, eriti mehed, soovivad vaid ninaselja kõveruse korrigeerimist. Teised jällegi soovivad korrigeerida vaid ninatipu suurust või kuju.

Samuti võib ette tulla olukordi, kus soovitakse korrigeerida ainult ninasõõrmete kuju ja suurust. Sageli peab ninaplastika (rinoplastika) käigus lisaks korrigeerima ninavaheseina kõverust (septoplastika), mistõttu nimetatakse operatsiooni ka rinoseptoplastikaks.

 

Juhul kui ninaplastika hõlmab kõiki eelpool nimetatud etappe, siis teostatakse need loetletud järjekorras:

 • Ninaselja korrigeerimine, mille eesmärgiks on tavaliselt ninaselja madalamaks või kõrgemaks tegemine, ninaselja kitsamaks või laiemaks tegemine või kõveruse korrigeerimine. Esteetilises ninaplastikas on konkurentsitult kõige sagedasemaks sooviks ninaselja madalamaks (kühmu eemaldamine) ja kitsamaks muutmine.

  Ninaselga saab madalamaks teha mitmel erineval viisil. Patsientidel, kellel ei esine teravat kühmu, kuid ninaselg on lihtsalt kogu ulatuses liialt kõrge, on eelistatuimaks meetodiks kogu nina luulise osa mobiliseerimine, ninavaheseina madalamaks tegemine ja selle järgnev ninaselja alla surumine (ingl push-down). Nina luulise osa mobiliseerimiseks tehakse vajalikud luulõiked mikrosae abil. Meetodi eeliseks on ninaselja algupärase anatoomia ja esteetika säilitamine, mistõttu on tegemist ühega nn säilitava ninaplastika tehnikatest (ingl preservation rhinoplasty).

  NinaplastikaNina luulist osa saab mõningatel juhtudel mobiliseerida ilma ninaselja nahka lahti prepareerimata. Viimasel juhul ei ole vajalik operatsioonijärgselt kipslahase kandmine. Kõrvaloleval enne ja pärast fotol on kühmu eemaldamiseks kasutatud kaasaegset nn push-down meetodit. Patsientidel, kellel esineb terav kühm või ninaselja märkimisväärne kõverus, peab korrigeerimiseks kasutama klassikalist meetodit, kus ninaselga kattev nahk tuleb täielikult lahti prepareerida, üles kergitada ja vajalikud muutused teostada otsese silma kontrolli all.

  Oluliselt harvem on vajalik ninaselja täitmine, et selle kõrgust tõsta. Selleks kasutatakse kergematel juhtudel kas ninavaheseinast või kõrvalestast võetud kõhre ning raskematel juhtudel roidekõhre.

 • Ninatipu korrigeerimine. Esteetilises ninaplastikas on enimlevinud sooviks teha ninatipp lühemaks, kitsamaks ja seda rohkemal või vähemal määral ülespoole kergitada. Kui samaaegselt peab ninaselga madalamaks tegema, siis tuleb see teostada enne tipu korrigeerimist.

  ninatipu korrigeerimineNinatipu suuruse, kuju ja asendi peab viima vastavusse uue ninaselja kõrgusega, mitte vastupidi. Kaasaegse säilitava ninaplastika (ingl preservation rhinoplasty) meetodites on ninatipuga seotud kaks väga olulist põhimõtet. Esiteks peab ninatipu kõhred välja prepareerima nii, et neile ei jääks mingeid pehmekoe elemente. Teisisõnu, peale välja prepareerimist peavad kõhred olema täielikult puhtad ja terved. Ninaoperatsioon, mis teostatakse neid põhimõtteid järgides nõuab suuremat täpsust ja on ajamahukam. Samas annab see kaks väga olulist eelist: a) operatsioonijärgselt tekkiv turse on oluliselt väiksem ja paranemine kiirem; b) kordusoperatsioonid on lihtsamini teostatavad.

  Teiseks põhimõtteks on see, et ninatipu kõhreid tuleb eemaldada nii vähe kui võimalik ning soovitud efekt tuleb saavutada pigem nende kuju ja asendi muutmisega. Juuresolev foto on tehtud vahetult enne ja pärast operatsiooni, demonstreerimaks paranenud esteetikat peale kühmu eemaldamist ja tipu tõstmist.

 • Ninasõõrmete kuju ja suuruse korrigeerimine. Peamisteks meetoditeks on ninatiiva mahu vähendamine (ingl alar wedge excision) ja/või ninasõõrmete suuruse vähendamine (ingl nostril sill excision) või nende mõlema kombinatsioon. Need protseduurid teostatakse alati operatsiooni viimases faasis. Peab arvestama, et nendest protseduuridest jäävad välised armid. Kui arvestada lõigete tegemisel normaalsete anatoomiliste piiridega, siis jäävad armid enamikul juhtudel vaevumärgatavad.

Operatsioonijärgne periood

Juhul kui peale ninaplastikat asetati ninavaheseina toestuseks mõlemasse ninaõõnde silikoonplaadid, siis eemaldatakse need 1–7 päeva möödudes. Väliselt ninale asetatud plaastrid ja kipslahas eemaldatakse keskmiselt 7 päeva möödudes. Õmblusteks kasutatakse enamasti iseimenduvaid niite, mida ei ole vaja eemaldada. Vajadusel võib niidid eemaldada samaaegselt kipslahase eemaldamisega.

Operatsioonijärgselt võib turse tõttu esineda ninahingamise takistus, mis möödub enamasti 3–4 nädala jooksul. Ninaluude lahtilõikamise tõttu tekivad silmade ümbrusesse verevalumid. Turse ja verevalumid on kõige intensiivsemad 3–4 päeva pärast operatsiooni. Verevalumid ja suurem osa tursest taanduvad esimese 2–3 nädala jooksul.

Operatsioonijärgne valu on pigem vähene või mõõdukas. Valuvaigistina kasutatakse apteegis käsimüügil olevaid valuvaigisteid (paratsetamool, ibuprofeen). Enamikul juhtudel määratakse operatsioonijärgselt suukaudne antibiootikumravi kuur. Ninasõõrmeid ja väliseid haavu tuleb 1–2 nädala jooksul määrida antibiootikumi sisaldava salviga.

Põhjalikuma operatsioonijärgse perioodi hooldusjuhendi leiad siit.

Taastumine

Pärast kipslahase ja plaastrite eemaldamist ei ole nina oma lõplikku kuju veel saavutanud. Lõplik paranemine ja turse taandumine on väga individuaalne ning sõltub ninaoperatsiooni mahust, nahatüübist ja patsiendi kudede reaktsioonist.

Esmaseid hinnanguid ninaplastika õnnestumise kohta saab anda 1 kuu möödudes. Suurem osa paranemisprotsessist on toimunud 6 kuu möödudes. Lõplik paranemine kestab 12, paksema nahatüübiga patsientidel kuni 24 kuud.

Kuni paranemisperioodi lõpuni võib esineda häireid nina tundlikkuses. Selle põhjuseks on kirurgiline trauma ning see möödub peale naha närvivarustuse taastumist. Lisaks tuimusele on ninatipp katsudes esialgu kõva ja jäik. Selle põhjuseks on operatsioonijärgne turse, mis hoiab kudesid pinges. Nina muutub turse taandudes aegamööda pehmemaks ning vabalt liigutatavaks.

Ninaplastika tulemusi võite näha kodulehe kas kodulehe galeriist või Instagramist.

Kordusoperatsioonid

Väikesel kuid olulisel arvul juhtudest (u 10–15%) leiavad nii patsient kui ka kirurg ühiselt, et operatsiooniga saavutatud nina suuruse või kuju muutus ei ole ootuspärane. Sellisel juhul tuleb kõne alla korduv ninaplastika. Kordusoperatsioone tuleb ette ka kõige kogenumatel ninaplastika kirurgidel, sest soovimatu tulemuse põhjused on väga erinevad:

 • Kirurgipoolsed põhjused (vähene kogemus, vale operatsioonitehnika, kiirustamine)
 • Patsiendi kudede iseärasused (operatsioonijärgne kudede vajumine, nt liiga nõrkade kõhrede tõttu, liigne armkoe vohamine või muu ebanormaalne kudede reaktsioon operatsioonitraumale, ülemäärane operatsiooniaegne veritsus)
 • Lahknevus kirurgi oskuste ja lubaduste ning patsiendi ootuste vahel.

Õnneks on enamikul juhtudel korduva ninaplastika näol tegemist väiksemate kõrvalekallete korrigeerimisega (nn viimistlemine, peenhäälestus). Seda eriti siis, kui esmase operatsiooni ajal rakendati säilitava ninaplastika printsiipe. Suuremahuline kordusoperatsioon on harva vajalik. Kordusoperatsiooni saab teha alles peale nina lõplikku paranemist ehk mitte enne, kui viimasest operatsioonist on möödunud 6–12 kuud.

Kordusoperatsiooni tõenäosus on suurem patsientidel, kellel:

 1. Nina on varem korduvalt opereeritud. Tõenäosus, et nina on vaja nendel patsientidel veel kolmandat, neljandat jne korda opereerida, on oluliselt kõrgem.
 2. Teostati suuremahuline ninaplastika, mille tagajärjel toimus väga suur muutus nina kujus. Tavaliselt on põhjuseks see, et mahuka operatsiooni tõttu ei õnnestunud kõiki detaile kontrollida. Vahel harva võib põhjuseks olla patsiendi kohanematus nina uue kuju ja kogu näo ilmega.
 3. Nina oli eelnevalt tugevalt deformeerunud või esines tugev asümmeetria.
 4. Esines intensiivne operatsiooniaegne veritsus, mis ühelt poolt halvendab nähtavust ning teiselt poolt põhjustab ülemäärast operatsioonijärgset turset ja armkoe vohamist. Armkoe omapäraks on selle küpsemise käigus tekkiv kootumine, mis omakorda põhjustab nina deformeerumise.
 5. Operatsiooni ajal ilmnesid ettenägematud anatoomilised kõrvalekalded või kudede deformatsioonid.

Vaata kindlasti ka teisi BLOGI sissekandeid, mis püüavad vastuseid anda praktikas sageli tekkivatele küsimustele. Lisainfot ninaplastika kohta leiad siit.

Kokkuvõte

 • Operatsioonieelne ettevalmistus: Vähemalt 6 h enne operatsiooni peab olema söömata-joomata. Operatsioonieelsel nädalal peab tegema vajalikud vereanalüüsid
 • Anesteesia tüüp: Üldnarkoos
 • Operatsiooni kestvus: 2–4 tundi
 • Haiglas viibimise aeg: Koju võib minna samal päeval
 • Operatsioonijärgne valu: Vähene kuni mõõdukas. Valuvaigistiteks sobivad käsimüügist saadavad ravimid
 • Verevalumid silmade ümbruses: 7–14 päeva. Mõnedel patsientidel puuduvad
 • Kips ja ninavaheseina toestusplaadid: Kui on kasutatud, siis eemaldatakse u 7 päeva möödudes
 • Õmblused: Enamikul juhtudel kasutatakse iseimenduvaid niite, mille eemaldamine ei ole vajalik
 • Kehaline aktiivsus: Kerge kehaline aktiivsus on lubatud 2 nädalat peale operatsiooni, tavapärase intensiivsusega treeningud 4 nädalat peale operatsiooni
 • Lõplik tulemus: Esmamulje 1 kuu peale operatsiooni, esmane tulemus 6 kuud peale operatsiooni, lõplik tulemus 1 aasta peale operatsiooni