Fototöötlusest

Operatsioonieelse fototöötluse korral muudetakse vastava tarkvara abil digitaalsetel fotodel patsiendi nina kuju. See võimaldab nii patsiendil kui kirurgil näha milliseid muutusi oleks vaja teha soovitud tulemuse saavutamiseks.

Operatsioonieelne fototöötlus:

  • parandab oluliselt patsiendi ja kirurgi omavaheliust arusaamist soovitud tulemuse osas;
  • võimaldab ühtlustada erinevusi patsiendi soovide ja kirurgi esteetiliste tõekspidamiste vahel;
  • aitab kaasa operatsiooni ettevalmistamisele ja meetodite valikule;
  • on suurepärane abivahend operatsiooni võimaluste ja erinevate muutuste teostatavuse selgitamisel patsiendile;
  • aitab kaasa operatsiooni vajalikkuse üle otsustamisel;
  • ja võimaldab välja selekteerida patsiendid kelle ootused ninaplastika osas on ülemäära kõrged.

Kõige enam võimaldab fototöötlus näidata patsiendile ligilähedast tulemust ja annab kirurgile arusaama patsiendi soovidest.

Digitaalselt töödeldud nina kuju ei saa operatsiooniga garanteerida. Fototöötlusega saavutatud nina kuju ja tegeliku operatsioonijärgse tulemuse vahel on pea alati väiksem või suurem erinevus. Fototöötlusega saavutatud nina kuju on pigem eesmärk, mille poole püüelda. Paljuski sõltub erinevus sellest kas fototöötlust kasutati mõistlikult või kippus kirurg seda kuritarvitama.

Vältima peab fototöötlust, mis on küll esteetiliselt ilus, aga operatsiooniga teostamatu. Digitaalsel nina kuju muutmisel peab jääma reaalsete võimaluste piiridesse. Allpool on näitena toodud fotod patsiendist enne operatsiooni, konsultatsiooni ajal tehtud fototöötlus ja tegelik tulemus peale operatsiooni. Fotode võrdlemisel on näha, et fototöötlus ja tegelik tulemus on küll sarnased, kuid siiski mõningate erinevustega.