Nenäleikkaus. Korjaava nenäleikkaus. Rinoplastia.

Rinoplastia (nenän muotoilu) on toimenpide, jossa muutetaan nenän muotoa ja kokoa. Rinoplastia voi tulla kyseeseen seuraavissa tapauksissa:

 • Nenän muoto tai koko ei ole tyydyttävä. Nenä vaikuttaa liian suurelta tai pieneltä tai ei sovi mittasuhteiltaan kasvoihin
 • Nenän selkä on joko liian leveä, korkea (kyömynenä) tai matala (ns. satulanenä)
 • Nenän kärki on liian painunut, ylöspäin kääntynyt, liian esiin työntyvä (pitkä) tai leveä
 • Sierainten muoto tai koko ei ole miellyttävä. Sieraimet saattavat olla liian isot, näkyvät tai leveät
 • Nenä on vino tai deformoitunut aiemman vamman takia tai synnynnäisesti

Nenän korjausleikkauksessa on kaksi päämenetelmää: suljettu (nenänsisäinen) ja avoin (ulkoinen) nenäleikkaus.

Suljetun tekniikan nenäleikkauksessa kaikki viillot tehdään nenäkäytävien sisään.

Tästä seuraa, että ulkoisia arpia ei ole, ellei myös sierainten kokoa pienennetä (nenänsiivekkeiden kiilaleikkaus ja/tai sierainaukon ala- ja etureunan nk. sill-alueen leikkaus). Vaikka sierainten kautta työskentely heikentää näkyvyyttä, pystyy kokenut kirurgi silti muotoilemaan nenän kärjen ja selän vaaditusti. Suljetun tekniikan etuna on, että sen ansiosta kirurgi näkee vähittäisen muutoksen nenän muodossa leikkauksen aikana. Se on myös vähemmän aggressiivinen tekniikka, joten toipuminen on paljon nopeampaa. Siksi useimmissa tapauksissa käytän tätä leikkausmenetelmää.

 

Avoimen tekniikan nenäleikkauksessa tehdään sierainten sisään tehtävien viiltojen lisäksi pieni viilto myös columellaan (sierainten välissä oleva palkki). Jos columellan viilto ja sen ompelu tehdään huolellisesti, arpi on lähes huomaamaton. Avoleikkauksen etuna on parempi näkyvyys nenän rakenteisiin, mikä mahdollistaa joissain tapauksissa suuremman leikkaustarkkuuden. Kyseessä on kuitenkin huomattavasti aggressiivisempi leikkaustekniikka, joka saattaa aiheuttaa aikaa myöten epämiellyttäviä yllätyksiä, kuten nenän luhistuminen, nenän kärjen painuminen tai muuta epäsymmetriaa. Käytämme avointa tekniikkaa seuraavissa tilanteissa: uusintaleikkaus ja/tai korjaava (rekonstruktiivinen) nenäleikkaus; hyvin vino tai deformoitunut nenä; ison nenän pienennysleikkaus, jossa kärkeä käännetään voimakkaasti ylöspäin, sekä leikatessa potilaita, joiden iho on hyvin paksu ja rasvainen. Näissä tilanteissa parempi näkyvyys ja hallinta ovat tärkeämpiä kuin avoleikkauksen riskit.

Leikkausta edeltävä konsultaatio ja suunnittelu

Konsultaation keskimääräinen kesto on noin 60 minuuttia. Potilaat voivat aina varata lisäkonsultaatioita, jos heistä tuntuu, että jotkut tärkeät seikat vaativat läpikotaisempaa käsittelyä. VIRTUAALIKONSULTAATIO on yhä suositumpi. Tällöin konsultaatio suoritetaan verkossa (Skype, Zoom) tai sähköpostin välityksellä. Tästä voit lukea, kuinka otetaan virtuaalikonsultaatiossa tarvittavat valokuvat.

Perinteiseen konsultaatioon kuuluu potilashaastattelu sekä nenän ja kasvojen valokuvaus eri kuvakulmista. Kuvat analysoidaan ja niistä keskustellaan potilaan kanssa. Jotta konsultoija ymmärtäisi potilaan odotukset paremmin ja jotta konsultoijan ja potilaan välinen kommunikointi sujuisi paremmin, toivotusta leikkaustuloksesta tehdään simulaatio sopivan ohjelmiston avulla. Potilaan tulee ymmärtää, että valokuvien perusteella tehty simulaatio ei takaa täsmälleen vastaavia tuloksia. Simulaatio on kirurgille hyödyllinen työkalu, joka auttaa häntä ymmärtämään potilaan toiveita paremmin ja jolla voidaan esitellä nenäleikkauksen mahdollisuuksia ja rajoituksia.

Nenäleikkaus vaihe vaiheelta

Nenäleikkaus koostuu kolmesta päävaiheesta: nenän selän korjauksesta, nenän kärjen korjauksesta sekä sierainten ja nenänsiivekkeiden muodon ja koon korjauksesta. Jokainen vaihe voidaan suorittaa myös omana toimenpiteenään. Monilta potilailta tarvitsee esimerkiksi vain poistaa kyömy ja toivottu esteettinen lopputulos onkin saavutettu. Joiltakin potilailta, joista valtaosa on miehiä, tarvitsee korjata vain nenän vinous tai deformaatio, ja näissä tapauksissa tarvitsee yleensä käsitellä vain nenän selän aluetta. Jotkut potilaat taas haluavat vain nenän kärjen muotoa ja kokoa muotoiltavan nenän selkään koskematta. Silloin tällöin potilas haluaa vain sierainten ja nenänsiivekkeiden muotoa ja kokoa paranneltavan. Joissain tapauksissa nenäleikkauksen yhteydessä korjataan myös nenän väliseinää (septoplastia) ja tällöin toimenpide on nimeltään septorinoplastia.

Jos kaikki kolme vaihetta ovat tarpeen, suoritetaan ne seuraavassa järjestyksessä:

 • Nenän selän korjaus voi tarkoittaa selän madaltamista, korottamista, kaventamista tai leventämistä tai suoristamista.

Esteettisessä nenäkirurgiassa yleisin toimenpide on selän madaltaminen (kyömyn poisto) ja kaventaminen. Tämä voidaan tehdä usein eri tavoin. Ennen ja jälkeen leikkauksen otetuista kuvista näkyy kyömyn poiston tulos push-down tekniikka avulla.

Hyvin harvoin on tarpeen myös korottaa selkää (augmentaatio). Lievemmissä tapauksissa tämä voidaan tehdä käyttämällä väliseinän tai korvan rustoa, vaikeammissa tapauksissa tarvittavat rustosiirteet otetaan kylkiluusta.

 

 • Nenän kärjen korjaus. Esteettisessä nenäkirurgiassa yleisin toimenpide on nenän kärjen lyhentäminen (sen ulkonevuuden eli projektion vähentäminen) ja kärjen ainakin lievä nostaminen ylöspäin (kierto eli rotaatio). Nenän kärjen muotoilu tehdään aina selän korjauksen jälkeen, ei toisin päin, koska kärjen muoto ja koko täytyy suhteuttaa uudelleen muotoiltuun selkään. Säästävän nenäkirurgian tekniikoiden käyttö nenän kärjen kirurgiassa edellyttää kahden pääperiaatteen noudattamista. Ensinnäkin kärkirustoille tehdään subperikondriaalinen eli rustokalvon alainen dissektio, jolloin ne saadaan puhdistettua kaikista pehmytkudoksen jäämistä. Rustokalvon alainen dissektio on hankalampaa kuin tavallinen supraperikondriaalinen eli rustokalvon päällinen dissektio ja siksi se vie myös enemmän aikaa.

ninatipu korrigeerimineTällä toimintatavalla on kuitenkin kaksi merkittävää etua: a) leikkauksen jälkeistä turvotusta ja mustelmia on vähemmän ja b) mahdollinen uusintaleikkaus on paljon helpompi toteuttaa. Toinen säästävän nenäkirurgian periaatteista koskee rustokudoksen mahdollisimman vähäistä poistamista. Poistamisen sijaan toivottu muutos kärjen muotoon ja kokoon pyritään saavuttamaan kärkirustojen muotoa ja asentoa muuttamalla. Poistoleikkausten sijaan tavoitteet pyritään saavuttamaan säästämällä ja muokkaamalla, ja näin vähentämään sekä riskejä että uusintaleikkauksen todennäköisyyttä. Tämä kuva esittää kyömyn poiston ja nenän kärjen leikkauksen tulosta heti leikkauksen jälkeen verrattuna leikkausta edeltäneeseen tilanteeseen.

 • Sierainten ja nenänsiivekkeiden muodon ja koon korjaus. Kaksi päätoimenpidettä ovat nenänsiivekkeiden leveyttä kaventava nenänsiivekkeiden kiilaleikkaus ja sierainten kokoa pienentävä sierainaukon ala- ja etureunan nk. sill-alueen leikkaus. Nämä toimenpiteet voidaan myös yhdistää. Ne suoritetaan aina leikkauksen loppuvaiheessa. Potilaan kannattaa muistaa, että kaikista näistä toimenpiteistä jää arpia, jotka ovat kuitenkin lähes huomaamattomia, jos toimenpiteet suoritetaan huolella.   

 

Varhainen leikkauksen jälkeinen aika

Jos nenän sisään laitettiin silikonilastoja, ne poistetaan seuraavana päivänä. Nenän päälle asetetaan teipit ja lasta suojaamaan paranemista ja ne jätetään paikoilleen 7–10 päiväksi. Kaikki käytettävät ompeleet ovat itsesulavia ja niitä ei tarvitse poistaa. Potilaan niin halutessa ne voidaan poistaa lastan poiston yhteydessä. Varhaisessa leikkauksen jälkeisessä vaiheessa ensimmäisten 3–4 viikon aikana potilaalla voi esiintyä nenän tukkoisuutta. Tämä menee yleensä ohi itsestään. Silmänympäryksissä olevat verenpurkaumat ja mustelmat ovat voimakkaimmillaan 3.–4. päivänä leikkauksen jälkeen ja ne häviävät 2–3 viikon kuluessa. Useimpia potilaita yllättää, että leikkauksen jälkeinen kipu vaihtelee lievästä kohtalaiseen. Kipua voi lievittää helposti parasetamolilla tai ibuprofeenilla. Useimmissa tapauksissa määrätään suun kautta otettava antibioottikuuri tulehduksesta aiheutuvien komplikaatioiden välttämiseksi. Sisäisiin ja ulkoisiin haavoihin laitetaan antibioottia sisältävää voidetta ensimmäisten 1–2 leikkauksen jälkeisen viikon ajan. Leikkauksen jälkeisestä hoidosta kerrotaan tarkemmin täällä.

Toipuminen

Nenä ei ole vielä lopullisessa muodossaan, kun kipsilasta poistetaan. Toipuminen ja paraneminen on hyvin yksilöllistä ja riippuu leikkauksen laajuudesta, ihotyypistä ja ylipäätään kudosten herkkyydestä reagoida leikkaukseen. Alustava arvio oletettavasta tuloksesta voidaan antaa kuukauden kuluttua leikkauksesta. Suurin osa parantumisesta tapahtuu kuuden kuukauden kuluessa ja lopullinen tulos saavutetaan vuoden jälkeen. Jos potilaan iho on hyvin paksu, täydellinen toipuminen voi kestää jopa kaksi vuotta. Potilaan nenän kärki voi olla tunnoton koko toipumisvaiheen ajan. Tämä on normaali leikkauksesta aiheutuva reaktio ja tunto palautuu vähitellen, kun hermoyhteys ihoon palautuu. On tavallista, että myös nenän kärki voi tuntua jäykältä erityisesti varhaisessa leikkauksen jälkeisessä vaiheessa. Jäykkyys helpottaa turvotuksen laskiessa.

Katso tulokset kotisivustolta tai Instagramista.

 

Uusintaleikkaus

Määrältään harvoissa, mutta siltikin merkittävissä tapauksissa (10–15 %) sekä potilas että kirurgi ovat sillä kannalla, että nenän muoto tai koko ei aivan vastaa tavoiteltua. Tällaisissa tapauksissa voidaan harkita uusintaleikkausta. Kokeneimmatkin kirurgit tekevät uusintaleikkauksia, koska leikkaus voi epäonnistua useasta eri syystä:

 • Leikkauksessa tehdyt virheet (rajallinen kokemus, väärä leikkaustekniikka, ajallinen paine)
 • Potilaaseen liittyvät ongelmat (rustojen heikkouden aiheuttama nenän kärjen painuminen, runsas arpikudoksen muodostus tai muu kudosten epätavallinen reaktio leikkaukseen, runsas verenvuoto leikkauksen aikana)
 • Epäsuhta yhtäältä kirurgin kokemuksen ja taitojen välillä ja toisaalta potilaan odotusten välillä   

Uusintaleikkauksissa on useimmiten onneksi kyse pienistä korjauksista tai viimeistelystä, etenkin jos on noudatettu säästävän nenäkirurgian periaatteita. Jos poistoleikkauksia on mahdollisuuksien mukaan vältetty ja pyritty pikemminkin muokkaamaan ja korjaamaan luiden ja rustojen asentoja, on hyvin epätodennäköistä, että tarvitsisi ryhtyä suuriin korjaaviin toimenpiteisiin. On korostettava, että uusintaleikkaus voidaan suorittaa vasta täydellisen toipumisen jälkeen eli vasta kun viimeisestä leikkauksesta on kulunut 6–12 kuukautta.

Uusintaleikkauksen riski on suurempi seuraavissa tapauksissa:

 • Nenää on leikattu jo aiemmin useita kertoja. Tällaisissa tapauksissa todennäköisyys, että tarvitaan kolmatta, neljättä tai useampaakin korjaavaa toimenpidettä on hyvin suuri
 • Ensimmäinen leikkaus oli hyvin laaja. Näissä tapauksissa uusintaleikkauksen riski on korkeampi, koska laajemmassa leikkauksessa ei pystytä kontrolloimaan kaikkia yksityiskohtia nenän muodon suhteen. On hyvin harvinaista, että potilas pyytää uusintaleikkausta siksi, ettei hän tule toimeen uuden nenänsä ja uusien kasvojensa kanssa.
 • Nenä oli erittäin deformoitunut tai epäsymmetrinen
 • Leikkauksen aikana esiintyi runsasta verenvuotoa. Tämä toisaalta rajoittaa näkyvyyttä leikkauksen aikana ja toisaalta aiheuttaa runsasta turvotusta leikkauksen jälkeen sekä arpikudoksen muodostumista parantumisvaiheessa. Arpikudos yleensä kutistuu ajan kuluessa ja voi aiheuttaa erilaisia deformaatioita
 • Leikkauksen aikana ilmenee odottamattomia anatomisia malformaatioita tai deformaatioita

 

Huomioitavaa: Jos uusintaleikkausta tarvitaan, sinulta ei veloiteta kirurgin palkkiota, vaan maksettavaksesi jäävät vain muut kulut kuten nukutus, tarvittavat verikokeet ja lääkkeet sekä vuodepäivämaksu.

 

NENÄLEIKKAUS LYHYESTI

 • Leikkausta edeltävä valmistautuminen: Ole syömättä ja juomatta kuusi tuntia ennen leikkausta. Verikokeissa voi käydä kotimaassa viikkoa ennen leikkausta tai ne voidaan tehdä myös paikan päällä leikkauspäivän aamuna
 • Anestesiatyyppi: Yleisanestesia (nukutus)
 • Leikkauksen kesto: 2–4 tuntia
 • Sairaalassaoloaika: Kotiutus seuraavana päivänä
 • Leikkauksen jälkeinen kipu: Lievästä kohtuulliseen. Tavalliset kipulääkkeet riittävät kivun lievitykseen
 • Verenpurkaumat silmänympäryksissä: 7–14 päivää. Joillekin potilaille ei muodostu verenpurkaumia
 • Lastat ja levyt: Jos niitä käytetään, ne poistetaan 7 päivän jälkeen
 • Ompeleet: Yleensä käytetään itsesulavia ompeleita, joita ei tarvitse poistaa
 • Fyysinen aktiivisuus: Kevyttä liikuntaa kahden viikon ajan leikkauksen jälkeen, täysipainoista harjoittelua neljän viikon jälkeen
 • Lopullinen muoto: Alustava arvio kuukauden kuluttua, arvioitu tulos kuuden kuukauden kuluttua ja lopullinen tulos vuoden kuluttua