Juhised operatsioonieelseks ja -järgseks perioodiks

Palun lugege järgnevad juhised hoolikalt läbi. Õige ettevalmistus enne ja korrektne hooldus peale operatsiooni on parima tulemuse saavutamiseks väga olulised.