Suur muutus ei eelda riskide võtmist!

Sul võivad olla ilusad silmad ja kaunis naeratus ning Sulle võivad meeldida Su enda näo üldised jooned, aga kui nina on liiga suur, ülemäära pikk, suure kühmuga või muus mõttes ebaesteetiline, siis see varjutab kogu esteetika. Väga sageli võib kongus nina taga näha kaunist nägu, aga seda lihtsalt ei osata tähele panna. Seda ei pane tähele inimene ise, rääkimata lähedastest ja teistest inimestest.

Ebaesteetilise kujuga nina hakkab paratamatult mõjutama inimese enesekindlust. Puudub täielik rahulolu oma välimuse suhtes. Kujuneb välja vältiv käitumine, mis seisneb eelkõige selles, et paaniliselt välditakse olukordi kus keegi vaatab Sind küljelt, või mis veel hullem, pildistab profiilis! Väga sageli võib näha, et patsient on jäänud oma murega üksi. Liiga sageli kuuleme patsientidelt, et nende lähedased ei mõista nende soovi minna ninaplastika operatsioonile. Patsiendid ei julge oma soovist õigupoolest kellelegi rääkidagi. Kõik see omakorda mõjutab enesekindlust.

Ninaplastikaga on seotud rida eelarvamusi ja hirme. Ülekaalukalt kõige sagedasem küsimus mida patsiendid seoses ninaplastikaga esitavad on: “Ega mul pärast ei ole selline nina nagu Michael Jacksonil?” Iseenesest täiesti õigustatud küsimus. Michael Jacksoni nina on hea näide sellest, et mis juhtub siis, kui nina loendamatu arv kordi opereerida. Kordusoperatsioonid on ninaplastikas sagedased ja teatud määral vajalikud, kuid nina saab korduvalt opereerida vaid loetud arv kordi. Teatud hetkest alates on koekahjustus ja armkoe hulk juba sedavõrd suur, et iga järgnev kirurgiline vahelesegamine ainult süvendab deformatsiooni.

Kaasaegne ninaplastika on tegelikult väheinvasiivne ja suhteliselt ohutu. Säilitava ninaplastika (preservation rhinoplasty) printsiipe järgides on koekahjustus minimaalne. Võrreldes varasema perioodiga on raskeid operatsioonijärgseid deformatsioone vähe või need puuduvad üldse. Tänapäevase ninaplastika järgselt pole korduoperatsioonide vajadus mitte kuhugi kadunud. See vajadus on endiselt olemas ja on märkimisväärne. Õnneks piirneb see enamasti väiksemat sorti kohendamise või nn. peenhäälestamisega.

Näopiirkonna plastilises kirurgias on vähe operatsioone mis muudavad sedavõrd palju inimese näoilmet nagu seda teeb ninaplastika. Üldine reegel on see, et mida suurem on muutus nina kujus, seda rohkem muutub ka üldine näoilme. Sageli patsiendid kardavad suurt muutust. Teinekord tasub siin usaldada opereerivat kirurgi, kellel on kahtlemata suur kogemustepagas soovituste andmiseks. Juuresolevad pildid kajastavad ninaplastikat patsiendil kellel oli suur kühm, liiga pikk nina ja allapoole suunatud nina tipp.

Operatsiooni esimeses faasis on kühmu eemaldamiseks on kasutatud kaasaegset let-down meetodit, mis säilitab patsiendi enda ninaselja loomuliku kuju. Uus nina selg on eelnevast ligi 1 cm madalam, mis ninaplastikas tähendab juba väga suurt muutust. Sellist muutust on piltide põhjal raskem tajuda kui päriselus. Operatsiooni järgmiseks etapiks on vastavalt uuele ninaseljale kujundada proportsionaalselt sobiv nina tipp.

 

Kinnist metoodikat kasutades on nina tipp muudetud oluliselt lühemaks ja kitsamaks. Kokkuvõtvalt on tegemist mahuka operatsiooniga, mis muudab nina suurust ja kuju kardinaalselt. Aga samavõrd suur saab olema patsiendi rahulolu ja see on kõige tähtsam! Kinnisel meetodil teostatud ninaplastika suureks eeliseks on see, et eeldatav tulemus on operatsiooni käigus kohe näha. Ka suurt muutust läbi viies on operatsioon endiselt turvaline, puudub vajadus võtta mingeid riske ja ei pea kartma deformatsioone.