Mida arvestada kui soovite ninaplastikat?

Juhul kui Te olete jõudnud otsuseni muuta oma nina kuju, siis toome allpool välja mõned tegurid mida peaksite enne operatsiooni arvesse võtma.

  • Tehke kindlaks kas tervishoiuteenust osutav ettevõte omab kehtivat tegevusluba ning kas teenust osutavad oma eriala tunnustatud spetsialistid. Ninaplastikat teostavad üldjuhul vastava ettevalmistusega kõrva-nina-kurguarstid ja plastikakirurgid. Soovitav oleks opereeriva kirurgi kuulumine vastavatesse erialaseltsidesse.
  • Üritage välja selgitada milline on operatsiooni teostava kirurgi eelnev kogemus ninaplastika alal. Kui mitu aastat on ta sellega tegelenud ja mitu operatsiooni ta keskmiselt aastas teostab.
  • Küsige kirurgilt näha eelnevate operatsioonide tulemusi. Ühelt poolt annab see patsiendile kindlustunde, et kirurg on piisava kogemusega. Teisalt aitab see patsiendil seada realistlikke ootusi tulemuse suhtes, nähes mida on võimalik operatsiooniga saavutada ja mida mitte. Kogenud kirurgil on kindlasti fotosid Teie ninale sarnastest juhtumitest ja operatsioonijärgsetest tulemustest. Kindlasti tasub ka uurida kuidas säilitatakse Teie ninast ja näost tehtud fotosid. Privaatsuspoliitika peab olema selgelt läbimõeldud.
  • Ninaplastika konsultatsiooni on võimalik läbi viia virtuaalselt e-maili teel. See on üha enam populaarsust koguv konsultatsiooni vorm. Kirurgil on võimalik saada fotode põhjal piisav ettekujutus Teie nina probleemidest ja planeerida operatsioon ilma eelneva kohtumiseta. Vituaalsel konsultatsioonil on siiski teatud miinused. Tähelepanuta võivad jääda mõned väiksemad kuid olulised detailid. Näiteks ei pruugi fotodel näha olla nina kergemad välised kõverused. Samuti tundub nina fotodel sageli väiksem või esteetilisem kui päriselus. Põhjuseks on see, et ise tehtud fotod ei ole standardsed, esineb moonutusi ning pole võimalik saada ruumilist ettekujutust ninast. Raskem on saavutada head ülevaadet patsiendi soovidest. Seetõttu omab arsti ja patsiendi silmast-silma kohtumine selgeid eeliseid. Mitte vähe tähtis on patsiendi kokkupuude raviasutuse keskkonna ja selle personaliga. See aitab aimu saada kliiniku üldisest õhkkonnast ja suhtumisest. Patsient teab hiljem kus täpselt toimub operatsioon ja kes on töötajad kellega tal tuleb kokku puutuda. Kõik see kokku loob eeldused protsessi sujuvaks kulgemiseks.