Virtuaalikonsultaatio

Vaihtoehtona tavalliselle konsultaatiolle on virtuaalikonsultaatio. Se soveltuu potilaille, jotka asuvat kauempana tai toivovat alustavaa arviointia toiveistaan ja leikkauksen toteutettavuudesta.

Virtuaalikonsultaatioon tarvitaan kuvia, jotka ovat otettu eri kulmista. Kuvia voi ottaa sekä kameralla että kännykällä. Arvioidakseen nenää, tulee tehdä kuvia edestä, alta, sivulta (molemmasta päistä) ja poikittaisessa näkymässä (molemmasta päistä)

Seuraavaksi kuvailkaa mahdollisimman tarkkaan, mitä Te toivoisitte olevan toisin nenässänne ja lähettäkää toiveet kuvineen sähköpostiosoitteeseen priit.kasenomm@gmail.com

Tri.  Kasenõmm käyttää potilaan paremman kontaktin saamiseen ja omapuolisen näkemyksen kuvailemiseen kuvankäsittelyä. Se mahdollistaa sekä potilasta että kirurgia näkemään, minkälaisia muutoksia tarvitsisi vielä tehdä halutun tuloksen saavuttamiseen.

 

Pidä mielessä, että leikkausta edeltävä kuvakäsittely:

  • parantaa olennaisesti potilaan ja kirurgin välistä ymmärrystä toivotun tuloksen osalta;
  • mahdollistaa yhdenmukaistamaan erilaisuuksia potilaan toiveiden ja kirurgin esteettisten uskomusten välillä;
  • auttaa mukaan leikkauksen valmistelun ja menetelmien valintaan;
  • on erinomainen apuväline leikkauksen mahdollisuuksien ja erilaisten muutosten toteutettavuuden selvittämisessä potilaalle
  • auttaa mukaan päättämään leikkauksen tarpeenmukaisuudesta;
  • ja mahdollistaa huomaamaan potilaat, joiden odotukset rhinoplastian osalta on ylimäärin korkeita.
  • Ei takaa toivottua tulosta. Kuvakäsittelyllä saavutettu nenän muoto ja todellisen leikkauksen jälkeisen tuloksen välillä on lähes aina pienempi tai suurempi ero.

Tri.  Kasenõmm antaa lähetettyjen kuvien perusteella mielipiteensä nenäkorjauksen mahdollisuuksista, käytettävästä menetelmästä ja hinnasta. Kuvat kuvakäsittelyineen palautetaan Teille täydentävän mielipiteen saamiseen.